Kúsok Slovenska

Vychutnajme, zažime a zachovajme to naše pre budúce generácie...

Architektúra, remeslá, folklór


Drevo - najstarší stavebný materiál

Po stáročia mnohé národy na rôznych kontinentoch používali drevo na výstavbu svojich príbytkov. Jednotlivé kultúry dávali stavbám rozličný tvar, používali rozdielne konštrukčné prvky, volili iné dreviny, iné spôsoby údržby.

Vaľkové domy

Vo svojej praxi sa opakovane stretávam s názorom, že stavba postavená z nepálenej tehly je stavba nízkej hodnoty, nedokonalá, nehodná povšimnutia. Mnohí nepálenú tehlu, tzv. vaľok odmietajú. Navzdory všetkému pokroku...

Drôtovaním oživuje zničenú keramiku

Vdýchnuť život predmetom, ktoré doslúžili, nie je v dnešnej dobe zvykom. O to cennejšie sú preto výnimky, ktoré povyšujú nepotrebné veci dokonca na kúsky s pečaťou umenia. Významný slovenský výtvarník Július Hegyesy má netradičnú záľubu. Staré a rozbité hlinené džbány a nádoby zachraňuje drôtovaním...

Hlina dostáva pod rukami Igora Macáka punc originality

Fenomén hliny nepatrí len do starých zašlých čias. Súčasnosť praje umeleckému hrnčiarstvu i keramikárstvu a skvostné hlinené výrobky s dušou sú pastvou pre oči, no zároveň plnia vo väčšine prípadov i úžitkovú funkciu. Dôkazom je umelecký keramikár Igor Macák...

Folklorizmus v Košiciach

Zmena spoločenských pomerov po nežnej revolúcii priniesla okrem iného aj vznik množstva kolektívov záujmovo-umeleckej činnosti. Niektoré pokračovali v dlhoročnej dovtedajšej práci aj v nových podmienkach, niektoré obnovili svoju činnosť po prerušenej...

Reči o Gemeri

Folklórny súbor Železiar potešil divákov celovečerným programom, tentokrát z oblasti Gemera s názvom "Reči o Gemeri". Program predstavuje hudbu, spev, tance, nárečie a kroje hlavne z obcí Rejdová, Gemerská Poloma, Vlachovo a Gočovo...

Zážitkové spoznávanie Slovenska
pre malých aj veľkých

Slovensko - krajina plná tajomstiev

Prázdniny s deduškom

Poslaním knihy je prostredníctvom pútavých príbehov budovať v deťoch vrúcny vzťah k domovskej krajine svojich rodičov – ku krajine, v ktorej žijú ich starí rodičia a ďalší príbuzní.

Slovensko - krajina plná tajomstiev

Prázdniny s deduškom 2

Dynamické príbehy osadené do súčasnosti ponúkajú detským čitateľom zážitkové spoznávanie Slovenska, sprístupňujú im známe legendy, čerpajú z miestnych zvykov a tradícií.

Prečo milujeme Košice

Publikácia osobitým spôsobom, z pohľadu jednotlivcov, poukazuje na výnimočnosť metropoly východného Slovenska. Prostredníctvom modernej čierno-bielej fotografie dokumentuje emócie ľudí, ktorí mesto a život v ňom vnímajú s láskou, ktorí tu pracujú, trávia príjemné chvíle oddychu alebo sa s vášňou venujú svojim záľubám.