Osud hodnôt tvorených našimi predkami nám nie je ľahostajný

Podpora Class

Aktivity

Zemplínska knižnica v Trebišove

Počas besedy 15.3.2017 sme žiakom 3. a 4. ročníkov základných škôl predstavili sériu kníh "Slovensko - krajina plná tajomstiev". Rovnomenná výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej bola verejnosti prístupná v priestoroch Zemlínskej knižnice v Trebišove od 13.3.2017 do 13.4.2017...

Slovenská ambasáda v Londýne

Vo vzácnej prítomnosti krajanov v Londýne sme predstavili ďalšiu knihu zo série Slovensko – krajina plná tajomstiev. Publikácia Prázdniny s deduškom 2 je pokračovaním prvého dielu, ktorý nabáda k hravému spôsobu učenia sa o Slovensku...

4 živly, september 2017

Vojtech Rušín, Marián Sušila, Marián Miščík a Michal Žigo. Nositeľov týchto mien spája ich vášeň pre živly - slnko, zem, voda a vietor. Páni obohatili 31. talkshow Milana Kolcuna Bez šepkára, ktorej témou boli 4 živly. Knižka Vodné dobrodružstvá zo série Slovensko - krajina plná tajomstiev, pri ktorej tvorbe nám radil Marián Miščík (odborník na vodu) do témy zapadla tiež...

slávnostná konferencia k 20. výročiu založenia Slovenského vodohospodárskeho podniku

Slovensko - krajina plná tajomstiev, Vodné dobrodruźstvá boli pri tom tiež. Bola uvedená do života 26. septembra v Banskej Štiavnici. Krstnými rodičmi sa stali generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Ing. Stanislav Gáborík a v mene ministra životného prostredia Lászla Sólymosa ju pokrstil štátny tajomník Ing. Norbert Kurilla, PhD.

Slovenská škola a škôlka v Londýne

Ubehlo čosi vyše roka od prvej myšlienky na vznik netradičnej knihy pre deti, ktorej poslaním je prostredníctvom dobrodružných výletov malej Sarah budovať v deťoch vrúcny vzťah k našej krajine. Dvojjazyčná publikácia poteší nielen malých zahraničných Slovákov, ale všetkých bez rozdielu veku s úzkymi väzbami so Slovenskom.

Vlastiveda záľubou

Pán Pavol Ružan má takmer sto rokov, no rozumu a vedomostí na rozdávanie. Našli sme sa v oživovaní dedičstva našich predkov, fascinuje nás uchovávanie tradícií a poznatkov z čias, ktoré sami poznať nemôžeme...

Letný tábor "LEGENDY DIDA BESKYDA VI."

Letný tábor poznávania a vzdelávania, etiky a estetiky, kreslenia, maľovania a modelovania, zábavy a oddychu, čítania poézie, poznávania hudby, stretnutie s profesionálnymi umelcami, exkurzie a poznávanie histórie regiónu. Mali sme tú česť byť jeho súčasťou...

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, apríl 2017

Počas besedy 28.4.2017 sme žiakom základnej školy predstavili sériu kníh "Slovensko - krajina plná tajomstiev". Rovnomenná výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej bola verejnosti prístupná v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave...

Vihorlatská knižnica v Humennom, október 2017

Máme za sebou skvelé stretnutie s piatakmi zo základnej školy v Humennom. Spoznávanie našej domoviny cez dobrodružné príbehy knižných hrdinov, kvízovanie, čítanie a veľa pozitívnej energie - to všetko sme vtesnali do jednej hodiny. Ďakujem pracovníkom Vihorlatskej knižnice v Humennom a učiteľom za aktívnu súčinnost pri aktivitách Slovensko - krajina plná tajomstiev...

Deň otvorených dverí vodná stavba Ružín, september 2017

Ak sa povie vodohospodárstvo, prevažnej väčšine Košičanov sa vybaví vodné dielo Ružín. Treba povedať, že si táto stavba naozaj zaslúži obdiv. Je vybudovaná na sútoku riek Hornád a Hnilec a patrí k najvyšším kamenným priehradám Slovenska. Malí i veľkí záujemcovia o vodu a vodné stavby sa zišli na Dni otvorených dverí aby mohli preskúmať útroby tejto stavby. Boli sme pri tom tiež...

Ľubovnianska knižnica, november 2017

Milé predpoludnie strávené v Ľubovnianskej knižnici, kde sme sa stretli so žiakmi základných škôl na dvoch za sebou nasledujúcich besedách. Žiaci mali možnosť v krátkom kvíze overiť svoje vedomosti o Slovensku. Verím, že sme ich motivovali k navštíveniu lokalít, ktoré sme si predstavili prostredníctvom dobrodružných príbehov malej Sarah.

Krátke video z krstu knihy Slovensko - krajina plná tajomstiev, Prázdniny s deduškom v spoločnosti krajanov v Londýne.

Pozrite si reportáž, ktorú z besedy so žiakmi vo Vihorlatskej knižnici pripravila Humenská televízia.

Reportáž o projekte Slovensko - krajina plná tajomstiev v rádiu Regina, 25.01.2018

Reportáž TV Mistral Michalovce o výstave Zuzany Fuskovej Slovensko - krajina plná tajomstiev a knihách z autorskej dielne vydavateľstva Class.

Zašlé časy, november 2017

Výnimočná. Presne taká je knižka Z babičkinej truhlice s podtitulom Tajomstvá slovenských hradov. Krátke a výstižne prerozprávané povesti vtiahnu čitateľa do časov dávno minulých, kedy sa na hradoch a zámkoch písala slovenská história...

Slovenská škola a škôlka v Londýne, marec 2018

Uvedenie publikácie z dielne vydavateľstva Class Z babičkinej truhlice, Tajomstvá slovenských hradov do života v spoločnosti krajanov v Londýn.e

Zemplínska knižnica v Trebišove, január 2018

Mapovanie vodného bohatstva Slovenska prostredníctvom dobrodružných pribehov hlavného hrdinu z knihy Slovensko - krajina plná tajomstiev, Vodné dobrodružstvá spojené s výstavou ilustrácií Zuzany Fuskovej, sprístupnenej verejnosti v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove od 15.01.2018 do 17.02.2018.

Podduklianska knižnica vo Svidníku, február 2018

Pripravované podujatia: Výstava ilustrácií Slovensko - krajina plná tajomstiev a mapovanie kultúrneho a historického dedičstva prostredníctvom malej Sarah z kníh Prázdniny s deduškom a Prázdniny s deduškom 2

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, február 2018

Pripravované podujatia: Výstava ilustrácií Slovensko - krajina plná tajomstiev a mapovanie kultúrneho a historického dedičstva prostredníctvom malej Sarah z kníh Prázdniny s deduškom a Prázdniny s deduškom 2

Mestská knižnica v Stropkove, január 2018

Pripravované podujatia: Výstava ilustrácií Slovensko - krajina plná tajomstiev a mapovanie kultúrneho a historického dedičstva prostredníctvom malej Sarah z kníh Prázdniny s deduškom a Prázdniny s deduškom 2

Ľubovnianska knižnica, apríl 2018

Pripravované podujatia: Výstava ilustrácií Slovensko - krajina plná tajomstiev a mapovanie vodného bohatstva Slovenska prostredníctvom dobrodružných pribehov hlavného hrdinu z knihy Slovensko - krajina plná tajomstiev, Vodné dobrodružstvá

Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, marec 2018

Pripravované podujatia: Výstava ilustrácií Slovensko - krajina plná tajomstiev a mapovanie kultúrneho a historického dedičstva prostredníctvom malej Sarah z kníh Prázdniny s deduškom a Prázdniny s deduškom 2

Novohradská knižnica v Lučenci, apríl 2018

Pripravované podujatia: Výstava ilustrácií Slovensko - krajina plná tajomstiev a mapovanie kultúrneho a historického dedičstva prostredníctvom malej Sarah z kníh Prázdniny s deduškom a Prázdniny s deduškom 2

Podtatranská knižnica v Poprade, máj 2018

Pripravované podujatia: Výstava ilustrácií Slovensko - krajina plná tajomstiev a mapovanie kultúrneho a historického dedičstva prostredníctvom malej Sarah z kníh Prázdniny s deduškom a Prázdniny s deduškom 2

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, apríl 2018

Pripravované podujatia: Výstava ilustrácií Slovensko - krajina plná tajomstiev a mapovanie kultúrneho a historického dedičstva prostredníctvom malej Sarah z kníh Prázdniny s deduškom a Prázdniny s deduškom 2

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede, máj 2018

Pripravované podujatia: Výstava ilustrácií Slovensko - krajina plná tajomstiev a mapovanie kultúrneho a historického dedičstva prostredníctvom malej Sarah z kníh Prázdniny s deduškom a Prázdniny s deduškom 2