Drevo - najstarší stavebný materiál
Po stáročia mnohé národy na rôznych kontinentoch používali drevo na výstavbu svojich príbytkov. Jednotlivé kultúry dávali stavbám rozličný tvar, používali rozdielne konštrukčné prvky, volili iné dreviny, iné spôsoby údržby. Ale jedno mali tieto stavby spoločné. Boli z dreva.

Aj na Slovensku sa drevené domy stavali od nepamäti. Najčastejšie sa používalo drevo smrekové, bukové, jedľové, agátové a jelšové. Ak máte pochybnosti o trvácnosti drevenej stavby, stačí si spomenúť na drevenice v našich dedinkách Čičmany, Vlkolínec, Podbiel, Ždiar, Východná, Závadka, Plaveč, Lazy pod Makytou a v mnohých ďalších. Rázovité drevené domčeky tu stoja už po celé desaťročia, vystriedali sa v nich mnohé generácie a tie, o ktoré sa majiteľ dobre stará, ešte aj dnes sú okrasou dediny a poskytujú plne funkčné, pohodlné a zdravé bývanie. Ak patríte k tým, ktorí už strávili dovolenku či aspoň víkend niekde v horách ubytovaní v drevenej chate, poznáte ten pocit, keď ste si za pár dní ,,dobili baterky" a odchádzali domov plní novej energie. Veľkú zásluhu na tom malo práve drevo, ktoré vás obklopovalo. Preto je na mieste otázka: Prečo ho nemať okolo seba stále? Pribúda počet firiem, ktoré sa zamerali ma výstavbu dreveníc. Drevo sa znovu uplatňuje v čoraz väčšej miere ako stavebný materiál. Narastá počet záujemcov o drevené domy a dôvodov ich záujmu o drevo je viac.

Uveďme si niektoré z výhod dreveného domu:
• Dlhá životnosť.
• Krátky čas výstavby. Spôsoby výstavby dreveného domu sú viaceré, ale všetky sú pomerne krátke.
• Nižšie náklady na výstavbu. Krátky čas a suchý proces výstavby, menej odpadu = nižšie náklady. Dokonca aj následná prípadná likvidácia stavby je menej nákladná.
•Drevená stavba dýcha. Priaznivá a zdravá klíma v dome. Vhodná aj pre alergikov a ľudí s dýchacími ťažkosťami.
•Materiál šetrný k životnému prostrediu.
•Nízke náklady na vykurovanie. Drevo je nevodivý materiál, dobre udržuje teplo v zime a príjemný chládok v horúcom lete. Navyše dom, ktorý stál aj dlhšiu dobu nevykurovaný, za krátky čas znovu vykúrite.
•Užšie steny, väčšia obytná plocha.
•Jednoduché vŕtanie, upevňovanie políc a podobne.
•Vhodné do každého prostredia. Stačí správne zvoliť štýl stavby.
•Drevená stavba pôsobí esteticky a optimisticky na svoje okolie. Ak pri výbere typu drevenej stavby správne zohľadníme prostredie, do ktorého chceme drevenicu posadiť, bude na ňu radosť pozrieť.
•Drevo sa znáša a je ľahko kombinovateľné s mnohými inými materiálmi.

Ak hovoríme o drevenej stavbe, máme na mysli nielen klasické zruby z dreveného masívu, ale aj montované drevené domy, stavby typu ,,krabice", ktorá má obvodové múry vyplnené hlinou s vápnom, prípadne slamou alebo bol pri stavbe použitý drevený skelet so stenami z iného materiálu. Jedno dôležité odporúčanie:

Ak sa rozhodnete pre stavbu dreveného domu a chcete v plnej miere využiť všetky prednosti, ktoré drevená stavba ponúka, je veľmi dôležité obrátiť sa na skutočných odborníkov. Na tých, ktorí Vám správne poradia to, čo je pre pre Vás najvhodnejšie - počnúc výberom najvhodnejšieho projektu, až po profesionálnu realizáciu stavby do posledného detailu.

Historické záznamy u nás dokazujú, že niektoré drevené stavby zo 14. storočia sú dodnes funkčné. Ak stavby postavené v dávnej minulosti vydržali tak dlho, potom pri dnešných moderných technológiách, montážnych postupoch a možnostiach ošetrovania a údržby dreva o dlhej životnosti drevenej stavby nemožno mať najmenšie pochybnosti.

---------------------------------------------------

Text: Lukáš Cakóci, www.domnaslovensku.sk
Foto: Lenka Šingovská

Rekonštrukcia nehnuteľnosti

Po kúpe nehnuteľnosti, akou je chata alebo rodinný dom, sa vo väčšine prípadov nevyhnete jej rekonštrukcii či už z dôvodu nevyhnutných opráv alebo ich prispôsobeniu Vašim predstavám. V prípade, že rekonštrukciu nevykonávate svojpomocne, rekonštrukčné práce si objednávate u príslušných remeselníkov a uzatvárate s nimi zmluvu o dielo. Tu je nevyhnutné mať vopred presne dohodnuté zmluvné podmienky, akými sú rozsah prác, ich cena a doba ich vykonania. Aj keď zmluva o dielo nemusí mať písomnú formu, určite je vhodné mať tie podmienky písomne dohodnuté, aby ste vedeli v prípade sporu dokázať, čo bolo medzi Vami a zhotoviteľom dohodnuté. Nie je totiž vylúčené, že počas vykonávania rekonštrukčných prác vznikne potreba ďalších prác alebo zmeny postupu ich vykonávania, čo sa prejaví aj zmenou dohodnutej ceny alebo jednoducho nebudete spokojný s kvalitou prác. Ak sa chcete vyhnúť problémom pri rekonštrukcii nehnuteľnosti mali by ste mať v písomnej zmluve dohodnuté možnosti navýšenia rozsahu prác, zmeny ceny za ich vykonanie ako aj upravené podmienky ukončenia zmluvy z Vašej strany a spôsob platenia ceny zhotoviteľovi a v neposlednom rade záruku a spôsob reklamácie. Ak sa dohodnete len ústne je možné, že v prípade sporu medzi zhotoviteľom a Vami budete mať problém dokázať, čo bolo vlastne predmetom ústnej zmluvy, čo môže celú rekonštrukciu predražiť a predĺžiť.

---------------------------------------------------

Text: JUDr. Vladimír Novák, advokát