Oživenie tradícií na javisku

Reči o Gemeri

Folklórny súbor Železiar potešil divákov celovečerným programom, tentokrát z oblasti Gemera s názvom "Reči o Gemeri". Program predstavuje hudbu, spev, tance, nárečie a kroje hlavne z obcí Rejdová, Gemerská Poloma, Vlachovo a Gočovo. Pod vedením Vladimíra Urbana súbor obohatil svoj repertoár o program s novými inscenačnými postupmi, ktoré vytvárajú priestor pre predstavenie širšieho záberu z pôvodných prejavov tradičnej kultúry.

Bohatý program ponúka milovníkom folklóru okrem príjemného zážitku aj možnosť spoznať región horného Gemera vrátane oživeného palicového tanca. Oblasť Gemera je jednou z najatraktívnejších a najzaujímavejších etnografických oblastí Slovenska. Vyniká zvláštnym nárečím, ktoré tvorcovia v programe využili v piesňovom, tanečnom a zvykoslovnom zobrazení a umocnili ho originálnym sprievodným slovom z vlastných súborových zdrojov.

"Vlado Urban, zrelý tvorca, mi predstavil Gemer srdcu blízky a nezabudol citlivo a aktuálne zakomponovať aj gajdy, čerstvo zapísané do dedičstva UNESCO, ktoré aj s autentickými historickými obrazmi, vhodne doplnenými na scéne len umocnilo celé komponované predstavenie. Od prvých momentov až po mohutný záver vystúpenia "železiarov" moje a dcérine oko nezostalo suché...," vyjadrila sa Eleonóra Kovalčíková, členka Gemerského spolku v Košiciach po zhliadnutí premiéry Reči o Gemeri v Štátnom divadle v Košiciach. .

Choreografia: Vladimír Urban
Spolupráca pri tvorbe textov: Ján Kolesár z Rejdovej
Hudobné spracovanie: Milan Rendoš
Vokálna príprava: Andrea Rendošová, Adriana Miškovičová
Pedagógovia tanca: Vlado Vnenčák, Jana Vnenčáková, Marianna SvoreňováVladimír Urban

Prvú choreografiu vytvoril v roku 1976.

V roku 1994 spolu s manželkou zriaďujú Súkromnú základnú umeleckú školu (SZUŠ), ktorá preberá funkciu zriaďovateľa súboru Železiar a Železiarik.

V januári 2005 zriadil Dom ľudového tanca a do školy pribudli aj ďalšie súbory: Hornád, Hanička, Jahodná, Omladina, Irish Dance Academy Slovakia a spevácky zbor Mladé hlasy.

Od roku 1995 sa pod jeho organizačným a umeleckým vedením každoročne pripravujú Košické folklórne dni, od roku 2005 aj medzinárodný folklórny festival Cassovia folkfest. V porevolučnom období sa angažoval v spoločenstvách na ochranu folklórnych kolektívov a folkloristických aktivít. Bol spoluzakladateľom Východoslovenského folklórneho združenia (1990), Folklórnej únie (1991) a Slovenskej sekcie CIOFFu (1996). Vo Východoslovenskom folklórnom združení vykonával funkciu predsedu v rokoch 1990-1994. Ako učiteľ tanca a choreograf pôsobil aj v ďalších slovenských a zahraničných kolektívoch. Doma to boli: Podpoľanec z Detvy, Technik z Bratislavy, Vranovčan z Vranova nad Topľou a Lúčnica.

Umelecký vedúci a choreograf FS Železiar.
Riaditeľ umeleckej a reklamnej ag. Kultobin
Zriaďovateľ SZUŠ, Starozagorská 10, Košice.
Predseda Košického folklórneho štúdia.
Predseda prípravného výboru a programovej rady Košických folklórnych dní.
Bývalý spolupracovník programovej rady Folklórneho festivalu Východná.
Bývalý spolupracovník programovej rady Folklórnych slávnosti pod Poľanou v Detve.
Bývalý spolupracovník programovej rady Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava.
Autor projektu Domu ľudového tanca v Košiciach.
Programový riaditeľ Cassovia folkfestu v Košiciach.

---------------------------------------------------

Text: Lucia Uhrínová
Foto: Mgr. Martina Kimáková