Vaľkové domy

Vo svojej praxi sa opakovane stretávam s názorom, že stavba postavená z nepálenej tehly je stavba nízkej hodnoty, nedokonalá, nehodná povšimnutia. Mnohí nepálenú tehlu, tzv. vaľok odmietajú. Navzdory všetkému pokroku ešte aj dnes celá tretina ľudstva žije v domoch z nepálenej tehly. Vo svete sa bežne stavajú aj niekoľkoposchodové objekty z nepálenej tehly, a to aj vo vyspelých krajinách.

V našich končinách sa v minulosti na výstavbu rodinných domov používala nepálená tehla temer vo všetkých krajoch, a tak dodnes stoja po celom Slovensku vaľkové domy. Mnohé z nich, žiaľ, noví majitelia búrajú. Snáď z nedostatku dostupných informácií, ale asi aj pod vplyvom v úvode spomínaných zakorenených predsudkov nepripúšťajú možnosť rekonštrukcie. Nahrádzajú starý vaľkový dom domom novým s presvedčením, že ten nový je rozhodne kvalitnejší. Mnohokrát však nový dom nedokáže poskytnúť svojim obyvateľom takú klímu, ktorá by sa vyrovnala klíme vo vaľkovom dome.

Ak patríte k tým, ktorí práve teraz stoja pred rozhodnutím, či búrať starý vaľkový dom alebo sa pustiť do jeho rekonštrukcie, skúste zvážiť nasledovné aspekty.

Správne rekonštruovaný vaľkový dom dokáže poskytnúť také príjemné a zdraviu prospešné bývanie, ktorému sa nevyrovná mnohá novostavba. Samozrejme, prvým krokom je posudok statika, ktorý prehodnotí, či je stavba po statickej stránke v poriadku.

Následná rekonštrukcia si vyžaduje skúseného odborníka, ktorý vie, ako tieto staré domy fungovali a neurobí chybu pri výbere materiálov, ktoré by vlastnosti hlinenej stavby znegovali. Na vaľkovú stavbu je potrebné zvoliť správny typ omietky, správny materiál na podlahy a stropy, prípadnú nadmernú vlhkosť odviesť drenážou.

Stavba z nepálených tehál má celý rad vlastností, ktoré v konečnom dôsledku veľmi priaznivo vplývajú na naše zdravie.

• Hlinené steny dýchajú, to znamená, že vedia absorbovať a naspäť uvoľniť veľký objem vzdušnej vlhkosti, pritom na nich táto vlhkosť nezanecháva žiadne viditeľné stopy a nepoškodzuje ich.
• V interiéri hlinenej stavby sa udržiava primeraná, príjemná vlhkosť ovzdušia. V kúpeľni hlineného domu sa nezahmlievajú okná ani zrkadlá.
• Hlinená stavba má vynikajúce zvukovoizolačné vlastnosti, pohlcuje zvuk a dom je ,,tichší".
• Dokáže filtrovať prach a absorbuje škodlivé látky.
• Do hlinenej steny sa ľahko vŕta a seká.
• Hlinená stavba priaznivo vplýva na našu psychiku.
• Má akumulačné vlastnosti. V letných horúcich mesiacoch uchováva príjemnú sviežu klímu a v zimných studených mesiacoch dobre udržiava naakumulované teplo.
• Hlina je dostatočne pevný a trvácny materiál. Správne postavené a udržiavané hlinené stavby tu stoja už viac ako 100 rokov. O ich životnosti teda nemáme dôvod pochybovať.
• Hlina je materiál, ktorý sa bez zvyškov dá recyklovať a pritom nedochádza k jej degradácii. Odparovaním vody stvrdne až na "betón" a opätovným pridaním vody sa dá kedykoľvek znovu tvarovať.
• Hlina je materiál šetrný k prírode a k človeku. Dobre sa znáša s inými prírodnými materiálmi. Je napríklad vynikajúcim konzervátorom dreva.

Nie, milí čitatelia, nie je mojím úmyslom dehonestovať iné stavebné materiály. Rešpektujem skutočnosť, že každý má právo vlastnej voľby podľa svojich potrieb, schopností a v neposlednom rade podľa svojho vkusu. Chcem Vás len inšpirovať, aby ste sa zamysleli prv, než padne rozhodnutie, čo so starým hlineným domom.

---------------------------------------------------

Text: Lukáš Cakóci, www.domnaslovensku.sk
Foto: Lenka Šingovská

Rekonštrukcia nehnuteľnosti

Po kúpe nehnuteľnosti, akou je chata alebo rodinný dom, sa vo väčšine prípadov nevyhnete jej rekonštrukcii či už z dôvodu nevyhnutných opráv alebo ich prispôsobeniu Vašim predstavám. V prípade, že rekonštrukciu nevykonávate svojpomocne, rekonštrukčné práce si objednávate u príslušných remeselníkov a uzatvárate s nimi zmluvu o dielo. Tu je nevyhnutné mať vopred presne dohodnuté zmluvné podmienky, akými sú rozsah prác, ich cena a doba ich vykonania. Aj keď zmluva o dielo nemusí mať písomnú formu, určite je vhodné mať tie podmienky písomne dohodnuté, aby ste vedeli v prípade sporu dokázať, čo bolo medzi Vami a zhotoviteľom dohodnuté. Nie je totiž vylúčené, že počas vykonávania rekonštrukčných prác vznikne potreba ďalších prác alebo zmeny postupu ich vykonávania, čo sa prejaví aj zmenou dohodnutej ceny alebo jednoducho nebudete spokojný s kvalitou prác. Ak sa chcete vyhnúť problémom pri rekonštrukcii nehnuteľnosti mali by ste mať v písomnej zmluve dohodnuté možnosti navýšenia rozsahu prác, zmeny ceny za ich vykonanie ako aj upravené podmienky ukončenia zmluvy z Vašej strany a spôsob platenia ceny zhotoviteľovi a v neposlednom rade záruku a spôsob reklamácie. Ak sa dohodnete len ústne je možné, že v prípade sporu medzi zhotoviteľom a Vami budete mať problém dokázať, čo bolo vlastne predmetom ústnej zmluvy, čo môže celú rekonštrukciu predražiť a predĺžiť.

---------------------------------------------------

Text: JUDr. Vladimír Novák, advokát