Slovensko - krajina plná tajomstiev

Prázdniny s deduškom

Primárnym cieľom publikácie "Slovensko - krajina plná tajomstiev" a podtitulom "Prázdniny s deduškom" je osloviť zahraničných Slovákov, ktorých deti vyrastajú v novej domovine. Poslaním knihy je prostredníctvom pútavých príbehov budovať v deťoch vrúcny vzťah k domovskej krajine svojich rodičov – ku krajine, v ktorej žijú ich starí rodičia a ďalší príbuzní. Dynamické príbehy osadené do súčasnosti ponúkajú detským čitateľom zážitkové spoznávanie Slovenska, sprístupňujú im známe legendy, čerpajú z miestnych zvykov a tradícií. Súčasné Slovensko sa vo svete presadzuje svojou jedinečnou kultúrou a jej výnimočné aspekty sa stávajú známymi v celom svete (napr. vzory z čičmianskych maľovaných domov na oblečení olympijskej výpravy v Soči). Osobitostiam Slovenska je v knihe venovaná patričná pozornosť. Publikácia je členená na úvodný príbeh a päť inšpirujúcich výletov po Slovensku. Každý príbeh je doplnený celostranovou ilustráciou, ktorá reprezentuje kľúčovú udalosť deja odohrávajúceho sa v danej kapitole, a niekoľkými ilustračnými bodkami dotvárajúcimi atmosféru príbehu. Jazykové a vyjadrovacie prostriedky v texte sú nastavené pre deti so slovenským materinským jazykom vo veku 8 – 10 rokov. Dvojjazyčné spracovanie textov, ktoré sa vhodne prelínajú, umožní čitateľovi dobre sa orientovať v texte a budovať kvalitnú slovnú zásobu v oboch jazykoch. Formát, font a celkové spracovanie knihy sú volené tak, aby vyhovovali aj čitateľom v staršom veku.

O príbehu

Malá Sarah z Birminghamu cestuje spolu s rodičmi na Slovensko za babkou a deduškom, aby tu strávili letné prázdniny. Deduško, pôvodným povolaním historik, prijal ponuku sprevádzať deti z letného tábora po Slovensku. Je to pre Sarah vynikajúca príležitosť, ako stráviť prázdninový čas s rovesníkmi v tábore a zároveň spoznávať Slovensko. Detský tábor je situovaný v malebnej lokalite Vysokých Tatier, odkiaľ vyrážajú v sprievode deduška na dobrodružné výlety za tajomstvami, ktoré naša malá krajina ukrýva. Skupinka navštívi päť zaujímavých lokalít, aby tak spoznali čarovnú krásu čipkovaných domčekov v Čičmanoch, legendami opradenú postavu Jánošíka v Terchovej, lietajúceho mnícha Cypriána alebo pltníkov na Dunajci...

Pozvánka na pokračovanie

Piatym príbehom sa detské dobrodružstvá na Slovensku nekončia. Kniha s názvom "Slovensko - krajina plná tajomstiev" a podtitulom "Prázdniny s deduškom" má svoje náväzné pokračovanie s názvom "Prázdniny s deduškom 2". Pútavý dej nabáda čitateľa, aby sa vybral po stopách Sarah a jej deduška odhaľovať tajomstvá Slovenska a spoznávať krásy tejto malebnej krajiny v srdci Európy.

Vyjadrenie

"Môžem konštatovať, že posudzovaná publikácia predstavuje originálny spôsob, ako priblížiť detskému čitateľovi naše historické a kultúrne dedičstvo. Text je ľahko čitateľný a pútavý." PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD. (historička-didaktička)

Jazyk: slovensko-anglický
Text: Mgr. Lucia Stračiaková
Ilustrácie: Zuzana Fusková
Preklad do anglického jazyka: Aspena
Vydavateľstvo: Class, 2016
ISBN: 978-80-972173-0-3

Cena: 11.99 € / 10.50 £/ 13.80 $ / 17.40 CAD

Objednávka

Titul na sklade.
Cena poštovného závisí od miesta a spôsobu doručenia objednávky.
Budeme Vás kontaktovať aby sme vybrali ten najvhodnejší spôsob pre Vás.

VYDANIE KNIHY PODPORILI