Slovensko - krajina plná tajomstiev

Prázdniny s deduškom 2

Publikácia "Slovensko - krajina plná tajomstiev" s podtitulom "Prázdniny s deduškom 2" je druhým dielom zo série kníh, ktorých cieľom je osloviť zahraničných Slovákov a ich deti vyrastajúce v novej domovine. Poslaním knihy je prostredníctvom pútavých príbehov budovať v deťoch vrúcny vzťah k domovskej krajine svojich rodičov – ku krajine, v ktorej žijú ich starí rodičia a ďalší príbuzní. Dynamické príbehy osadené do súčasnosti ponúkajú detským čitateľom zážitkové spoznávanie Slovenska, sprístupňujú im známe legendy, čerpajú z miestnych zvykov a tradícií. Súčasné Slovensko sa vo svete presadzuje svojou jedinečnou kultúrou a jej výnimočné aspekty sa stávajú známymi v celom svete. Nechajte sa očariť majestátom železného grófa, zamilujte si kráľovskú lipu, nechajte sa okúzliť bafkajúcou starou dámou, či spolu pátrajte po rodinných koreňoch slávneho umelca, ktorého pozná celý svet. Osobitostiam Slovenska je v knihe venovaná patričná pozornosť. Publikácia je členená na päť inšpirujúcich výletov po Slovensku a záverečnú kapitolu. Každý príbeh je doplnený celostranovou ilustráciou, ktorá reprezentuje kľúčovú udalosť deja odohrávajúceho sa v danej kapitole, a niekoľkými ilustračnými bodkami dotvárajúcimi atmosféru príbehu. Jazykové a vyjadrovacie prostriedky v texte sú nastavené pre deti so slovenským materinským jazykom vo veku 8 – 10 rokov. Dvojjazyčné spracovanie textov, ktoré sa vhodne prelínajú, umožní čitateľovi dobre sa orientovať v texte a budovať kvalitnú slovnú zásobu v oboch jazykoch. Formát, font a celkové spracovanie knihy sú volené tak, aby vyhovovali aj čitateľom v staršom veku.

O príbehu

Malá Sarah z Birminghamu trávi letné prázdniny na Slovensku v letnom tábore spolu so svojimi rodičmi aj starými rodičmi. S rovesníkmi z tábora, ktorý je situovaný v malebnej lokalite Vysokých Tatier, vyrážajú v sprievode deduška na dobrodružné výlety za tajomstvami, ktoré naša malá krajina ukrýva. Skupinka navštívi päť zaujímavých lokalít...

Vyjadrenia

"Každý príbeh je situovaný do iného regiónu Slovenska a prostredníctvom miestnych povestí, tradícií, zvykov či architektonických pamiatok sa oboznámite s jeho historickým a kultúrnym dedičstvom. Regionálna história ukrýva v sebe veľký potenciál vychovávať k tolerancii, ľudskosti, ohľaduplnosti a k všeľudským hodnotám. Preto hlavným cieľom tejto publikácie je predstaviť odlišnosti jednotlivých regiónov Slovenska a jeho kultúrnu rozmanitosť, aby si čitateľ vytvoril obraz o bohatej minulosti našej krajiny a utvoril si k nej vrúcny vzťah." Lenka Šingovská (šéfredaktor a vydavateľ)

"Detský čitateľ sa s poznávaním dejín stretáva predovšetkým v škole prostredníctvom vyučovacieho predmetu dejepis. Málokedy však siahne i po doplnkovej historickej literatúre, ktorá napomáha k utváraniu historického vedomia. V prvom rade v tom vidím potenciál tejto publikácie, ktorá regionálne dejiny približuje originálnym a pútavým spôsobom." PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD. (historička-didaktička)

"Vlastiveda na čarovný spôsob. Príbehy nevnucujúco poučné sú umocnené nádhernými ilustráciami. Kniha podnecuje chuť spoznať všetko, čo máme prakticky "za rohom". Slovensko-anglická verzia ju robí modernou propagátorkou Slovenska kdekoľvek vo svete. Veľmi sa mi páči, i keď som (vraj) už dospelý." Milan Kolcun (sprievodca a spisovateľ)

Jazyk: slovensko-anglický
Text: Mgr. Lucia Stračiaková
Ilustrácie: Zuzana Fusková
Preklad do anglického jazyka: Aspena
Vydavateľstvo: Class, 2016
ISBN: 978-80-972173-1-0

Cena: 11.99 € / 10.50 £/ 13.80 $ / 17.40 CAD

Objednávka

Titul na sklade.
Cena poštovného závisí od miesta a spôsobu doručenia objednávky.
Budeme Vás kontaktovať aby sme vybrali ten najvhodnejší spôsob pre Vás.

VYDANIE KNIHY PODPORILI