Z babičkinej truhlice

Tajomstvá slovenských hradov

Publikácia "Z babičkinej truhlice" s podtitulom "Tajomstvá slovenských hradov" je prvým dielom zo série kníh, ktorých cieľom je osloviť nielen detského čitateľa a odovzdať mu časť z nášho zachovaného ľudového umenia. V modrej chalúpke uprostred malebnej dedinky babička s nehou v očiach pozerá na obrázok, ktorý drží v ruke. Je to fotografia jej vnúčeniec, ktoré žijú ďaleko. Babička chce vo vnúčencoch zanechať vrúcny vzťah k domovine, ktorý ich bude sprevádzať aj vtedy, keď tu ona už nebude. Svojim milovaným vnúčencom sa rozhodne písať listy. V týchto listoch im priblíži poklady Slovenska prostredníctvom povestí o slovenských hradoch, ktoré tak zostanú navždy zachované. Listy sa stanú pre vnúčence trvalou spomienkou na Slovensko aj na babičku samotnú. Publikácia pozostáva z úvodnej kapitoly a päťdesiatich dvoch prerozprávaných povestí. Ilustrácie vybraných hradov a niekoľko ilustračných bodiek dodávajú knihe na atraktívnosti. Jazykové a vyjadrovacie prostriedky v texte sú nastavené pre deti so slovenským materinským jazykom vo veku 8 – 10 rokov. Cieľom je osloviť deti vyrastajúce na Slovensku ale aj deti v zahraničí žijúcich Slovákov, ktoré vyrastajú v novej domovine a majú úzke väzby so Slovenskom. Dvojjazyčné spracovanie textov, ktoré sa vhodne prelínajú, umožní mladému čitateľovi dobre sa orientovať v texte a budovať kvalitnú slovnú zásobu v oboch jazykoch (slovenský, anglický) prostredníctvom textov zameraných na naše nehmotné dedičstvo. Formát, font a celkové spracovanie knihy sú volené tak, aby vyhovovali aj čitateľom v staršom veku.

Lokality, v ktorých sa príbehy prerozprávaných povestí odohrávajú: Bačkov, Banská Štiavnica, Beckov, Blatnica, Bojnice, Bratislava, Budatín, Čachtice, Červený Kameň, Červený Kláštor, Devín, Dobšiná, Hanigovce, Hričov, Kežmarok, Kláštor pod Znievom, Korlátka, Košice, Krásna Hôrka, Kremnica, Lednica, Levice, Lietava, Modrý Kameň, Muráň, Nitra, Oravský Podzámok, Pezinok, Revište, Sitno, Slanec, Smolenice, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa, Strečno, Šaľa, Šášov, Šintava, Šomoška, Tematín, Tisovec, Trenčín, Trnava, Turňa nad Bodvou, Veľký Šariš, Vígľaš, Vinné, Vršatec, Zborov, Zvolen

Vyjadrenia

"Naše hrady a zámky sú nemými svedkami príbehov, ktoré sa tu v minulosti odohrali. Boli postavené pred mnohými stáročiami a azda niet takého, ku ktorému by sa neviazala nejaká povesť, legenda, či rozprávka. Príbehy, či už veselé alebo smutné, sa vďaka podaniu z generácie na generáciu a pomocou ľudskej fantázie dochovali až do dnešných čias. Inšpiráciou pre ich vznik bola často výnimočná lokalita alebo pamätné udalosti, ktoré sa tu odohrali. Preto i dnes nás povesti môžu poľahky preniesť do dávnych čias a zaviesť na miesta, kde žili naši predkovia a kde sa odohrávali historické udalosti. Rozprávači v minulosti príbehmi spríjemňovali svojim poslucháčom čas, no mnohé z príbehov sú nositeľmi hodnôt a múdrosti, ktoré nás aj dnes poučia. Poslaním babičky z knižného príbehu je originálnym spôsobom oboznámiť čitateľov s ľudovým umením, vzbudiť v nich záujem o ľudovú slovesnosť, aby si ju osvojili a udržali."
Lenka Šingovská (šéfredaktor a vydavateľ)

"Bohovia či najvyššie mocnosti dlho predlho hľadali najvhodnejšie miesto na uschovanie pokladov múdrosti a nažitej skúsenosti našich prababičiek. Napokon našli tento azyl pamäte v jedinečných, nezabudnuteľných rozprávkových truhliciach, aby tieto povesti či báje poznove objavovali usilovní ctitelia dobrej knihy pre deti a mládež; knižočky lákajúcej neodolateľne i dospelého adresáta... "
PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. (riaditeľ Spišskej knižnice)

"Hrady boli voľakedy neprehliadnuteľné. A nielen preto, že vylepšovali horizont. Sídlili na nich vtedajší VIP, od ktorých voľky-nevoľky závisel život nevoľníka, ale aj žoldnierov, rytierov. To, čo sa dialo vnútri nich i okolo prebúdzalo fantáziu až tak, že že príbehy pretrvali. Aj prostredníctvom tejto knihy hrady ožívajú a pozývajú."
Milan Kolcun (sprievodca a spisovateľ)

"Spolupracujeme s váženými odborníkmi a majstrami pera a štetca aby sme jednu myšlienku premenili na realitu v podobe atraktívnej náučnej knihy. Len vďaka takejto úzkej spolupráci naše knihy môžu tvoriť vhodnú doplnkovú literatúru pre školopovinných žiakov, pre malých Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj tých čitateľov, ktorí si radi rozšíria slovnú zásobu v slovenskom alebo anglickom jazyku prostredníctvom obľúbenej témy."
Lenka Šingovská (autorka myšlienky, vydavateľka)

Jazyk: slovensko-anglický
Zozbierala a upravila: Martina Rusnáková
Ilustrácie: Zuzana Fusková
Preklad do anglického jazyka: Aspena
Vydavateľstvo: Class, 2017
ISBN: 978-80-972173-3-4

Cena: 13.50 € / 12.50 £/ 16.50 $

Objednávka

Titul na sklade.
Cena poštovného závisí od miesta a spôsobu doručenia objednávky.
Budeme Vás kontaktovať aby sme vybrali ten najvhodnejší spôsob pre Vás.

PROJEKT REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU