Magazín Class SLOVAKIA

Osud hodnôt tvorených našimi predkami
nám nie je ľahostajný

Keď sa minulosť stáva súčasnosťou a budúcnosťou, leto 2017

V súčasnosti módni návrhári často hľadajú inšpiráciu k svojej tvorbe vo výzdobe pôvodných krojov, no len zriedka presne vedia, ako také výšivky vlastne "fungovali". Ich farebnosť, technika prevedenia, kompozícia či motív totiž presne a prísne záviseli od jednotlivých krajov, ba dokonca podkrajov. Stačil preto letmý pohľad na človeka a hneď ste vedeli zaradiť, odkiaľ pochádza. Na prelome 19. a 20. storočia podľa historikov existovalo údajne na Slovensku až 60 druhov krojov! V letnom vydaní nazrieme spolu na spôsob odievania v minulosti, priblížme si môdnu súčasnosť optikou Iny Budovskej a budeme inšpirovať k formovaniu budúcich trendov v duchu tradičných hodnôt po vzore manželov Dzurňákovcov.

Osud hodnôt tvorených našimi predkami nám nie je ľahostajný, zima 2016

Hlina je materiál, ktorý máme vždy na dosah ruky. V minulosti bola hlina pre našich predkov nenahraditeľná. Využívali ju ako základný stavebný materiál na výstavbu domov z nepálenej tehly, ktorý je známy ako vaľok. Hlina ako tradičný prírodný materiál našla uplatnenie aj v ďalších profesiách. Niekoľko tisícročí dlhou históriou sa môže pýšiť remeslo, kde sa hlina pod rukami zručných majstrov - hrnčiarov premieňa na predmety dennej potreby. Kým v minulosti sa z hliny vyrábali hlinené nádoby, z ktorých sa jedlo a pilo, slúžili na ozdobu alebo na zábavu, dnes si keramiku kupujeme predovšetkým z nostalgie a z túžby vlastniť niečo z prírodného materiálu, obdarúvame ňou svojich blízkych alebo zahraničných priateľov. V zimnom vydaní magazínu Class SLOVAKIA predstavujeme umelca Júliusa Hegyesyho, ktorého šikovné ruky dávajú poškodenej úžitkovej keramike nový život, a umeleckého keramikára Igora Macáka, ktorý sa vyznačuje originálnym hrnčiarskym rukopisom.

Potrebujeme pozitívne hodnoty, leto 2016

Súčasný trend globalizácie prináša zmeny do nášho každodenného života. Mnohí si čoraz viac uvedomujeme, ako sa jedinečnosť našej kultúry a hodnoty zdedené od našich predkov z našich životov nepatrne, ale isto vytrácajú. Cieľom magazínu, ktorý sa Vám práve dostal do ruky, je objavovať a podporovať pozitívne hodnoty našej domoviny. Prostredníctvom pútavých materiálov vzbudzovať záujem o zážitkové spoznávanie krás Slovenska. Jednoduchou a prístupnou formou nabádať čitateľa, aby prezentované lokality navštívil a osvojil si kultúrne a historické dedičstvo našej krajiny. V letnom vydaní predstavujeme profily osobností, ktoré svojím dlhoročným pričinením oživujú tradície a odovzdávajú ich ďalším generáciám. V aktuálnom vydaní predstavujeme Vladimíra Urbana a ak. mal. Andreja Smoláka.

Jazyk: slovenský
Vydavateľstvo: Class
Šéfredaktor: Lenka Šingovská
Registračné čísla: EV 5387/16, ISSN 2453-8574

Objednávka

Digitálna verzia Class SLOVAKIA bezplatne na Váš email